Subvence a dotace

Dotace

Problémy v oblasti poskytování subvencí a státních dotací jsou převážně komplexní a vyžadují rozsáhlé expertýzy poradců. Advokátní kancelář VERNY & DAUSES nabízí služby příslušných specialistů, kteří budou Vašimi průvodci v oblasti veřejných dotací. Ustanovení týkající se práva spolkového, státního, komunálního a evropského do sebe často zasahují. Toto je obzvlášť zřetelné u poradenství veřejných dotací v souvislosti s většími plány výzkumu, vývoje i investic: Zde jsou úzce propojena především veřejné hospodářské právo, daňové právo, soutěžní a kartelové právo a právo EU. VERNY & DAUSES, jako advokátní kancelář s kompletním servisem, poskytuje ve spolupráci s e/s/b Rechtsanwälte také v této oblasti služby potřebných specialistů a nabízí poradenství k dotacím.