Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

V průběhu postupující globalizace přibývá také počet hospodářských sporů. Zde není státní soud častokrát tou správnou cestou k nejlepšímu řešení, protože strany hledají neutrální forum. To nabízí volba smírčího řízení. Vedle neveřejnosti procesu a nízkého zatížení obchodních vztahů, především vůči státním soudům, mluví často vykonatelnost rozsudku pro to zvolit si smírčí řízení – obzvláště právě v mezinárodních sporech.

 

Advokátní kancelář VERNY & DAUSES disponuje dlouholetou kompetencí a mezinárodními zkušenosti na poli rozhodčích řízení a je důvěrně obeznámena s pravidly smírčích procesů všech známých rozhodčích institucí (ICC, LCIA, DIS, SCC, Swiss Rules, Vienna Rules).

 

 

Činnost rozhodčího soudce

Vedle zastupování zúčastněných v rozhodčích řízeních působí Prof. Dr. Verny jako rozhodčí soudce u Stálého rozhodčího soudu při hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze a též u Německého institutu pro rozhodčí řízení (DIS), Berlin/Bonn.