Právo prodeje, soutěžní a kartelové právo

Právo prodeje, soutěžní právo a kartelové právo

Odborná oblast práva prodeje, soutěžního a kartelového práva spojuje kompetence advokátní kanceláře VERNY & DAUSES se všemi problémy týkající se příslušného odbytu. VERNY & DAUSES se zabývá například přesahujícími problematikami jako plánování a management distribučních systémů v poli marketingu, v oblastech práva prodeje a kartelového práva, resp. v rámcových podmínkách kartelového práva pro selektivní odbytové systémy, ale také problémy fyzického pohybu produktů.

 

VERNY & DAUSES poskytuje svým klientům ve spolupráci se advokátní kanceláří e/s/b Rechtsanwälte poradenství v nejrůznějších oborech, mimo jiné v oblastech maloobchodu, potravinářském a automobilovém průmyslu, dodavatelském sektoru automobilového průmyslu, průmyslu médii a IT-oblasti, surovinovém průmyslu a elektroprůmyslu.