Právo IT

Právo IT, laptop

IT a internet zasahují v dnešní době témeř do všech oblastí života – jak do soukromého, tak i profesního sektoru. Kvalifikované právní poradenství získává tedy stále více na významu, jelikož právo IT a internetové právo nejsou samostatnými právními obory a tím pádem nepodléhají žádnému jednotnému regulačnímu systému. Mnohem více sestávají z jednotlivých, částečných oblastí národních a mezinárodních právních řádů, které se vzájemně ovlivňují. Autorské právo, právo ochranných známek, právo na ochranu dat a soutěžní právo jsou jen některé z nich. Toto roztříštění vede ke zvýšené potřebě právního poradenství.

 

VERNY & DAUSES poskytuje rady klientům a zastupuje je ve spolupráci s přední advokátní kanceláří specializovanou na právo IT – e/s/b Rechtsanwälte – a to při všech konstelacích v rámci EU i globálně.