Mezinárodní právo

Mezinárodní právo, globus, svět

Mezinárodní právo je právo, které směřuje k určitým adresátům za hranicemi státu. Mezinárodní právo lze rozdělit do několika skupin:

 

- supranacionální právo, vznikající odstoupením svrchovaných kompetencí mezinárodní organizaci (NATO, EG/EU) a

- evropské právo, resp. právo Evropské unie

 

Partneři advokátní kanceláře VERNY & DAUSES působí nejen v rámci své vědecké činnosti na mnoha evropských univerzitách v oblasti mezinárodního práva a jeho prosazení mezi členskými státy EU i v globálním kontextu, nýbrž zastupovali již mnohokrát různé státní instituce v jejich sporech s jinými subjekty mezinárodního práva a vládní organizace včetně NGO`s.

 

Mimořádné zkušenosti mají také v oblasti des lex mercatoria a mezinárodních rozhodčích řízeních. Profesor Verny pracuje i jako smírčí soudce u více mezinárodních soudních dvorů.