Hospodářské právo střední Evropy a investiční právo

Braniborská brána, Berlín

Advokátní činnost partnerů VERNY & DAUSES zahrnuje rovněž oblast mezinárodního, investičního a hospodářského práva se zaměřením na finanční a podnikové právo v Evropě a střední Evropě. V průběhu své advokátní činnosti opatrovali profesoři Verny a Dauses v národních otázkách jak německé klienty, tak i zahraniční podniky v Německu, České a Slovenské republice, Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Estonsku, Rakousku, Lichtenštejnsku, ve Švýcarsku a na Slovinsku.

 

Od roku 1989 se VERNY & DAUSES starají o mnohé přeměny německých a mezinárodních investic ve výše uvedených zemích, obzvláště pak o zakládání společných podniků s lokálními firmami a pobočkami, resp. dceřinými podniky a s navazujícím přemísťováním produkce. Dále se zabývají poradenskou činností a opatrováním vícero německých velkých bank i mezinárodních institucí a zastupováním státních orgánů během národních a mezinárodních soudních instancí, u mezinárodních smírčích soudů, u Evropského soudního dvora v Lucemburku a Evropského soudu pro ochranu lidských práv ve Štrasburku.