Evropské hospodářské právo

Evropské právo je nadnárodním právem v Evropě. Od té doby, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, je právo Evropské unie označováno jako Unijní právo. Právo Evropského společenství pro atomovou energii, které je institucionálně zavázané EU, právně ale nadále samostatné, stojí však rovnoprávně vedle unijního práva.

 

Primární evropské právo zahrnuje základy úprav pro celkový způsob fungování Evropské unie. Z důvodu funkční podobnosti primárního práva s národními ústavami mluví Evropský soudní dvůr opakovaně o tzv. „Listině základních práv a svobod“.

 

Oba partneři advokátní kanceláře VERNY & DAUSES působí úspěšně jako znalci a advokáti již více než 25 let v oblasti evropského hospodářského práva se zaměřením na institucionální právo, negociační právo a evropské procesní právo. U Evropského soudního dvora zastupovali mnohé státní instituce i soukromé organizace a podíleli se na různých rozhodujících právních posudcích, které měly klíčový význam při rozhodování evropských právních otázek.