Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

Ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří e/s/b Rechtsanwälte poskytuje VERNY & DAUSES klientům poradenství a právní zastupování týkající se všech nezbytných opatřeních k ochraně jejich duševního vlastnictví – od zachycení jejich prvních konceptů, přes zajištění národních a mezinárodních práv na ochranu, až ke kontrole ochrany proti neoprávněnému užívání jinou osobou. Toto se týká celé oblasti vynalézavé a umělecké tvorby klientů, ať už se jedná o technické aplikace, designy, texty, obrazy, grafiky nebo názvy, značky či jiná označení domén a názvů účtů.

 

VERNY & DAUSES zastupuje klienty u národních a mezinárodních patentových i tržních úřadů a to při přihlašování, prodlužování, rozšiřování i hájení jejich práv na ochranu duševního vlastnictví.

 

K našim klientům v této oblasti patří např. výrobci softwarů, operní domy, výtvarníci, umělci, agentury a nakladatelství.