Prof. Dr. univ. Arsène Verny, M.E.S.

Jean Monnet Profesor pro evropské právo

Viceprezident Robert Schuman University

Katedra evropského a mezinárodního práva a politiky a řešení konfliktů v mezinárodních vztazích

Of Counsel

 

 

Krátký popis:

Prof. Dr. univ. Arsène Verny, M.E.S., Jean Monnet Professor pro evropské právo, je advokátem v Berlíně a Praze. V roce 1992 založil pro jednu renomovanou a mezinárodně činnou advokátní společnost pobočku v Praze, za jejíž vybudování a vedení byl zodpovědný až do roku 1998. Poté si založil svou vlastní advokátní kancelář a od května 2011 pracuje jako Of-Counsel u advokátní společnosti e/s/b Rechtsanwälte.

 

K jeho oblastem specializace patří kromě evropského a mezinárodního hospodářského práva, práva střední Evropy, investičního práva a společenského práva také veřejné dotace a veřejné zakázky, stejně tak jako národní a mezinárodní rozhodčí řízení.

 

Profesor Verny byl v letech 1995 – 2002 vedoucím expertem EU (Principal Advisor/Project Director/Lead Expert) v mnoha projektech PHARE, Cards a TACIS, a měl rozhodující účast při opatrování a vytváření právního transformačního procesu v nových členských státech se zaměřením na Českou republiku, střední a východní Evropu. Do roku 2002 byl stálým poradcem Ministerstva pro regionální rozvoj ČR a členem legislativní rady ministra.

 

Mimo to je členem Katedry západoevropských studií (Jean Monnet Centre of Excellence) při Institutu pro mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze, honorovaný profesor na Dunajské Univerzitě Krems, přednášející na Evropské univerzitě Viadrina ve Frankfurtu (nad Odrou), na Univerzitě Otto-Friedricha v Bamberku. Je členem týmu Humboldt-Viadrina School of Governance GmbH Berlin. Od roku 2013 do roku 2014 vykonával profesuru v předmětech Evropská politika a Evropská studia na renomované Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a k tomu paralelně do roku 2015 profesuru Evropského hospodářského práva na Katedře ústavního a evropského práva na renomované Západočeské univerzitě v Plzni. Od roku 2016 vyučuje evropské právo a řešení konfliktů v mezinárodních vztazích na katedře hospodářského práva a evropské integrace na Dunajské univerzitě Krems.

 

Profesor Verny poskytuje poradenství v oblastech průmyslu, obchodu, též veřejným institucím, obzvláště k mezinárodním investičním projektům a realizaci multinacionální spolupráce. Těžiště jeho činnosti jsou však oblast práva Evropské unie, národní a evropské dotace. Expertýzy profesora Vernyho k těmto tématům lze nalézt v mnoha publikacích a expertních posudcích (cca. 120) týkající se hospodářského práva střední Evropy, průběhu Evropské integrace a dopadu rozšíření Východu ve Spolkové republice Německo, Velké Británii, Rakousku, Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, České republice a Slovenské republice.

 

Mimo to působí profesor Verny jako reprezentant Skupiny IFM (IFM-Gruppe) v České republice a na Slovensku.

V prosinci 2012 založil společně s vědeckým ředitelem akademie Neuro-Kompetenz-Akademie a profesorem pro klíčové kompetence, čestným prezidentem Ústředního svazu dalšího vzdělávání (DVWO), Dr. Phil. Nat. Uwem Genzem soukromou univerzitu Robert Schuman University (RSU) se sídlem v Antverpách (Nizozemí), koncipovanou jako inovativní Think-Tank. RSU se zabývá výzkumem a vývojem validačních nástrojů k nástupu osob s jiným oborovým zaměřením do akademické kariéry a vývojem kompetenčních portfolií.

Oblasti působnosti:

•Investiční právo a hospodářské právo středních a východoevropských států se zaměřením na Českou a Slovenskou republiku

•Evropské hospodářské právo se zaměřením na kartelové právo, veřejné zakázky a veřejné dotace

•Mezinárodní hospodářské a procesní právo

•Mezinárodní rozhodčí řízení a management konfliktů

•Mezinárodní exekuce

•Německé hospodářské právo a společenské právo se zaměřením na kartelové právo, soutěžní právo, autorské právo

•Rozhodčí soudce pro mezinárodní právní spory u Stálého rozhodčího soudu při hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze a též u Německého institutu pro rozhodčí řízení (DIS), Berlin/Bonn.

•Autor odborných knih

Životopis:

•Studium práv v Mainz a Kolíně

•Postgraduální magisterské studium v oborech Evropské právo, Evropská politika a Evropské hospodářské vědy na univerzitě RWTH – Cáchy

•Absolvování referendariátu v Düsseldorfu a Budapešti

•Postgraduální promoce v oboru ekonomických věd na Budapest University of Economic Sciences

•Oprávnění k výkonu funkce advokáta v Kolíně (Německo)

•Advokát v advokátní společnosti Gaedertz Rechtsanwälte v Kolíně, Bruselu a Praze (Head of the Branch)

•Vládní poradce (Principal Advisor) v projektech EU pro sbližování národního právního systému s právem EU ve střední a východní Evropě

•Vedoucí Katedry mezinárodního a evropského hospodářského práva na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

•Habilitace na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

•Mezinárodní oprávnění k výkonu funkce advokáta v České republice

•Hostující profesor na Evropské univerzitě Viadrina, Frankfurt nad Odrou

•Člen fakulty a docent na Dunajské Univerzitě Krems (Oddělení pro právo EU a Evropskou integraci), od roku 2002 hostující profesor nauky a výzkumu

•Jean Monnet-Professor pro evropské právo

•Výkonný ředitel společnosti European Law & Policy Advisory Group (ELPA-Group)

•Vlastník advokátní kanceláře Law firm Verny Attorneys-at-law, Praha a Berlín

•Člen Katedry Západoevropských studií (Jean-Monnet-Centre of Excellence) na Ústavu mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

•Docent na Katedře veřejného práva se zaměřením na evropské právo (Jean Monnet-Chair of European Economic Law) Univerzity Otto-Friedricha v Bamberku

•Hostující profesor na Katedře ústavního práva a evropského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni

•Ředitel pro mezinárodní vztahy na European School of Governance gGmbH Berlin

•Zakládající člen týmu Errichtungs gGmbH der Humboldt-Viadrina School of Governance Berlin

•Předseda představenstva Sdružení českých podniků v Německu e.V. Berlín (VTUD)

•Člen týmu Humboldt-Viadrina School of Governance gGmbH Berlin

•Of-Counsel advokátní kanceláře Dr. Růžička, SRP & Partners s.r.o. Prag

•Of-Counsel advokátní kanceláře e/s/b Rechtsanwälte

•10/2012 - 10/2013: Univerzita Martin Buber University: Pro-Rektor & President of the International University Council, Dept. of European and International Law and Policy and Management of Conflicts in International Relations, Europa Campus Kerkrade-Rolduc (říjen 2012 - říjen 2013)

•Profesor evropské politky a evropského práva na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

•Profesor evropského hospodářského práva na Katedře Ústavního práva a Evropského práva Západočeské univerzity v Plzni

•2016-2017: Člen advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. v Praze

07/2016-12/2017: Finanční ředitel u Deutsche Edelmetallgesellschaft e.V. (DEG)

 

 

Jazyky:

•čeština (rodilý mluvčí)

•němčina

•slovenština

•angličtina

•ruština (pasivně)